ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ

Η εξέταση στο μάθημα ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ  θα διεξαχθεί την Δευτέρα 30 Σεπτεμβρίου 2019, ώρα 16:00-18:00, Αίθουσα Φ2-121