ΣΥΓΧΡΟΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΖΟΜΕΝΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ

Οι φοιτητές που επιθυμούν να παρακολουθήσουν το νέο μάθημα ΣΥΓΧΡΟΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΖΟΜΕΝΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ
μπορούν να δηλώσουν συμμετοχή τους από 25 Σεπτεμβρίου έως 8 Οκτωβρίου, 8:30-13:30 στο γραφείο Φ3-303β. http://ecourse.uoi.gr/course/view.php?id=1906  
Θα αναρτηθεί ανακοίνωση στο e-course σχετικά με την ημερομηνία, ώρα και αίθουσα διεξαγωγής τους πρώτου εισαγωγικού μαθήματος.