Εξέταση του μαθήματος «ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ»

Αγαπητοί φοιτητές/τριες διαβάστε την Απόφαση της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων (συν. αριθμ. 1087/26-5-2020) για τη διεξαγωγή των εξετάσεων του εαρινού εξαμήνου του ακαδημαϊκού έτους 2019-2020.

H εξέταση του μαθήματος «ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ» βάσει της Απόφασης της Συγκλήτου του ΠΙ (Απόφαση Συγκλήτου ΠΙ (1087-26.5.2020) – ΨΛ4Ν469Β7Η-ΡΛΥ [Ορθή Επανάληψη]) θα γίνει συνδυαστικά:

1)      Με αξιολόγηση των γραπτών  ασκήσεων/εργασιών
&
2)      Προφορικής εξ αποστάσεως εξέτασης

Οι φοιτητές οφείλουν να υποβάλλουν δήλωση ενδιαφέροντος για συμμετοχή τους στις εξετάσεις του μαθήματος μέσω email (προς: vachrist@uoi.gr)

Θέμα: Συμμετοχή στις εξετάσεις του μαθήματος 504

Κείμενο: Ονοματεπώνυμο-Αριθμός μητρώου-Ακαδημαϊκό email

Η προφορική εξέταση θα πραγματοποιηθεί μέσω της πλατφόρμας MS Teams και οι φοιτητές/φοιτήτριες πρέπει να διαθέτουν κάμερα και μικρόφωνο στον H/Y τους.

Ημερομηνία προφορικής εξέτασης : Τρίτη 14 ΙΟΥΛΙΟΥ 2020, 18:00

  • Οι φοιτητές/τριες με τους κάτωθι ΑΜ που έχουν ήδη παραδώσει το Α μέρος ΣΕΑ αρκεί να παραδώσουν το Β μέρος  

AM
7589
7631
7725
7794
7798
7826
7981
8051

  • Οι υπόλοιποι φοιτητές/τριες που επιθυμούν να λάβουν μέρος στις εξετάσεις θα πρέπει να παραδώσουν το Α & το Β μέρος ΣΕΑ

Σε κάθε περίπτωση η προθεσμία παράδοσης ορίζεται η 05/07/2020.

Οι ασκήσεις/εργασίες να είναι χειρόγραφες και ευανάγνωστες. Να αναγράφεται στη 1η σελίδα ονοματεπώνυμο και ο αριθμός μητρώου. Να εξηγείτε τα βήματα που ακολουθείτε για την επίλυση τους.

Να αποσταλούν ηλεκτρονικά στο email του διδάσκοντα (vachrist@uoi.gr) με θέμα ανάλογα με τη περίπτωση:

Θέμα: Β ΜΕΡΟΣ ΣΕΑ 504

Θέμα: Α-Β ΜΕΡΟΣ ΣΕΑ 504

Ο διδάσκων

Β.Χριστοφιλάκης