Εξέταση του μαθήματος «ΨΗΦΙΑΚΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ»

Αγαπητοί φοιτητές/τριες διαβάστε την Απόφαση της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων (συν. αριθμ. 1087/26-5-2020) για τη διεξαγωγή των εξετάσεων του εαρινού εξαμήνου του ακαδημαϊκού έτους 2019-2020.

 H εξέταση του μαθήματος «ΨΗΦΙΑΚΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ» βάσει της Απόφασης της Συγκλήτου του ΠΙ (Απόφαση Συγκλήτου ΠΙ (1087-26.5.2020) – ΨΛ4Ν469Β7Η-ΡΛΥ [Ορθή Επανάληψη]) θα γίνει συνδυαστικά:

1)            Με αξιολόγηση των γραπτών  ασκήσεων/εργασιών
και
2)            Προφορικής εξ αποστάσεως εξέτασης

Οι φοιτητές οφείλουν να υποβάλλουν δήλωση ενδιαφέροντος για συμμετοχή τους στις εξετάσεις του μαθήματος μέσω email (προς: vachrist@uoi.gr)

Θέμα: Συμμετοχή στις εξετάσεις του μαθήματος 502

Κείμενο: Ονοματεπώνυμο-Αριθμός μητρώου-Ακαδημαϊκό email

Η προφορική εξέταση θα πραγματοποιηθεί μέσω της πλατφόρμας MS Teams και οι φοιτητές/φοιτήτριες πρέπει να διαθέτουν κάμερα και μικρόφωνο στον H/Y τους.

Ημερομηνία και ώρα προφορικής εξέτασης : ΠΕΜΠΤΗ 16 ΙΟΥΛΙΟΥ 2020, 17:00

  • Σχετικά με τις εργασίες/ασκήσεις (ΘΕΩΡΙΑΣ) οι φοιτητές/τριες με τους κάτωθι ΑΜ που έχουν ήδη παραδώσει τις εργασίες/ασκήσεις (ΘΕΩΡΙΑΣ) αρκεί να παραδώσουν τις 8 εργασίες σχεδίασης ψηφιακών ηλεκτρονικών κυκλωμάτων (ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ)

AM
7311
7406
7456
7461
7722
7798
7871
8087

  • Οι υπόλοιποι φοιτητές/τριες που επιθυμούν να λάβουν μέρος στις εξετάσεις θα πρέπει να παραδώσουν εργασίες/ασκήσεις ΘΕΩΡΙΑΣ & ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ
  • Σε κάθε περίπτωση η προθεσμία παράδοσης ορίζεται η 05/07/2020.

Οι ασκήσεις/εργασίες (θεωρίας) να είναι χειρόγραφες και ευανάγνωστες. Να αναγράφεται στη 1η σελίδα ονοματεπώνυμο και ο αριθμός μητρώου.

Να αποσταλούν ηλεκτρονικά στο email vachrist@uoi.gr με θέμα:

ΕΡΓΑΣΙΕΣ/ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΘΕΩΡΙΑΣ 502

Οι 8 εργασίες σχεδίασης ψηφιακών ηλεκτρονικών κυκλωμάτων (ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ) να αποσταλούν ηλεκτρονικά στο email dkatsan@uoi.gr με θέμα:

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΣΧΕΔΙΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 502

 Οι διδάσκοντες Β.Χριστοφιλάκης, Δ.Κατσάνος