Διπλωματική Εργασία

Οι φοιτητές που επιθυμούν να εκπονήσουν Διπλωματική Εργασία στο ακόλουθο θέμα:

Μελέτη και προσομοίωση διάδοσης RF σήματος σε επίγειο περιβάλλον

Να επικοινωνήσουν μαζί μου για περαιτέρω πληροφορίες.

 Βασίλης Χριστοφιλάκης, γραφείο Φ3-103β.