Εισαγωγή στις Ψηφιακές Τηλεπικοινωνίες (504)

Η διδασκαλία του μαθήματος Εισαγωγή στις Ψηφιακές Τηλεπικοινωνίες (Θ) ξεκινά Δευτέρα 24/02/2020, ΑΙΘ Φ2-121, 11:00 σύμφωνα με το Πρόγραμμα διδασκαλίας Εαρινού Εξαμήνου 2020 του Τμήματος Φυσικής. Το Εργαστηριακό μέρος του μαθήματος Εισαγωγή στις Ψηφιακές Τηλεπικοινωνίες πραγματοποιείται κάθε Παρασκευή 12:00-14:00 στο Εργ. Η/Υ Φ2 136. Το 1ο Εργαστήριο θα γίνει Παρασκευή 13 Μαρτίου.
Ο διδάσκων
Β.Χριστοφιλάκης

Ψηφιακά Ηλεκτρονικά (502)

Η διδασκαλία του μαθήματος Ψηφιακά Ηλεκτρονικά (Θ) ξεκινά Τρίτη 18/02/2020, ΑΙΘ Φ2-122, 12:00 σύμφωνα με το Πρόγραμμα διδασκαλίας Εαρινού Εξαμήνου 2020 του Τμήματος Φυσικής. Ενημέρωση σχετική με το Εργαστήριο Ψηφιακών Ηλεκτρονικών θα γίνει στο 1ο μάθημα (18/02/2020)
Οι διδάσκοντες
Β.Χριστοφιλάκης, Δ.Κατσάνος

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ

Οι εξετάσεις του μαθήματος Ψηφιακά Ηλεκτρονικά της πτυχιακής  εξεταστικής 2019-20 (ΙΑΝ-ΦΕΒ 2020) θα διεξαχθούν 12/02/2020 και ώρα 14:00-17:00 στην αίθουσα Φ2-121

Οι εξετάσεις του μαθήματος Εισαγωγή στις Ψηφιακές Τηλεπικοινωνίες της πτυχιακής  εξεταστικής 2019-20 (ΙΑΝ-ΦΕΒ 2020) θα διεξαχθούν Δευτέρα 17/02/2020 και ώρα 17:00-20:00 στην αίθουσα Φ2-121

ΣΥΓΧΡΟΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΖΟΜΕΝΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ

Οι φοιτητές που επιθυμούν να παρακολουθήσουν το νέο μάθημα ΣΥΓΧΡΟΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΖΟΜΕΝΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ
μπορούν να δηλώσουν συμμετοχή τους από 25 Σεπτεμβρίου έως 8 Οκτωβρίου, 8:30-13:30 στο γραφείο Φ3-303β. http://ecourse.uoi.gr/course/view.php?id=1906  
Θα αναρτηθεί ανακοίνωση στο e-course σχετικά με την ημερομηνία, ώρα και αίθουσα διεξαγωγής τους πρώτου εισαγωγικού μαθήματος.