ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ

Οι εξετάσεις του μαθήματος Ψηφιακά Ηλεκτρονικά της πτυχιακής  εξεταστικής 2019-20 (ΙΑΝ-ΦΕΒ 2020) θα διεξαχθούν 12/02/2020 και ώρα 14:00-17:00 στην αίθουσα Φ2-121

Οι εξετάσεις του μαθήματος Εισαγωγή στις Ψηφιακές Τηλεπικοινωνίες της πτυχιακής  εξεταστικής 2019-20 (ΙΑΝ-ΦΕΒ 2020) θα διεξαχθούν Δευτέρα 17/02/2020 και ώρα 17:00-20:00 στην αίθουσα Φ2-121

ΣΥΓΧΡΟΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΖΟΜΕΝΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ

Οι φοιτητές που επιθυμούν να παρακολουθήσουν το νέο μάθημα ΣΥΓΧΡΟΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΖΟΜΕΝΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ
μπορούν να δηλώσουν συμμετοχή τους από 25 Σεπτεμβρίου έως 8 Οκτωβρίου, 8:30-13:30 στο γραφείο Φ3-303β. http://ecourse.uoi.gr/course/view.php?id=1906  
Θα αναρτηθεί ανακοίνωση στο e-course σχετικά με την ημερομηνία, ώρα και αίθουσα διεξαγωγής τους πρώτου εισαγωγικού μαθήματος.