ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ

Οι εξετάσεις του μαθήματος Ψηφιακά Ηλεκτρονικά της πτυχιακής  εξεταστικής 2019-20 (ΙΑΝ-ΦΕΒ 2020) θα διεξαχθούν 12/02/2020 και ώρα 14:00-17:00 στην αίθουσα Φ2-121

Οι εξετάσεις του μαθήματος Εισαγωγή στις Ψηφιακές Τηλεπικοινωνίες της πτυχιακής  εξεταστικής 2019-20 (ΙΑΝ-ΦΕΒ 2020) θα διεξαχθούν Δευτέρα 17/02/2020 και ώρα 17:00-20:00 στην αίθουσα Φ2-121