ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καλούνται οι φοιτητές με  τους παρακάτω ΑΜ

ΑΜΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ
8642Β. ΧΡΙΣΤΟΦΙΛΑΚΗΣ
8643
8644
8646

Να επικοινωνήσουν με το Σύμβουλο Σπουδών τους

Β. ΧΡΙΣΤΟΦΙΛΑΚΗΣ
Γραφείο Φ3-103
Τηλ: +30 26510 08542
Email: vachrist@uoi.gr