ΣΥΓΧΡΟΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΖΟΜΕΝΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ – ΕΝΑΡΞΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ

Οι φοιτητές που επιθυμούν να παρακολουθήσουν το νέο μάθημα ΣΥΓΧΡΟΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΖΟΜΕΝΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ μπορούν να δηλώσουν συμμετοχή τους 25/09-07/10 μέσω email στο vachrist@uoi.gr

Το πρώτο εισαγωγικό μάθημα σχετικά με τη δομή & τα περιεχόμενα του μαθήματος θα γίνει τη Τετάρτη 07/10/2020-15:00 μέσω του ακόλουθου συνδέσμου https://us02web.zoom.us/j/85629399100