Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στις Σύγχρονες Ηλεκτρονικές Τεχνολογίες

Ακαδημαϊκή φυσιογνωμία και προσανατολισμός του ΠΜΣ

Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στις Σύγχρονες Ηλεκτρονικές Τεχνολογίες (ΠΜΣ-ΣΗΤ), πλήρως εναρμονιζόμενο με τις αρχές του Τμήματος Φυσικής και του Πανεπιστήμιου Ιωαννίνων, παρέχει δωρεάν μεταπτυχιακές σπουδές υψηλού επίπεδου αποβλέποντας στην προαγωγή της επιστημονικής γνώσης και στην ανάπτυξη δεξιοτήτων και πρακτικών, που θα αξιοποιηθούν από τους μεταπτυχιακούς φοιτητές για την επαγγελματική και την κοινωνική τους εξέλιξη.

Η ίδρυση του ΠΜΣ-ΣΗΤ συμπίπτει χρονικά με τη δεύτερη δεκαετία της ψηφιακής επανάστασης και την εδραίωση του παγκοσμίου ιστού η οποία έδωσε ραγδαία ώθηση στην ανάπτυξη της οικονομίας μέσω της ίδρυσης νέων επιχειρήσεων και εταιριών στο αντικείμενο των καινοτόμων ηλεκτρονικών τεχνολογιών. Η αυξημένη προσφορά εργασίας στο εν λόγω αντικείμενο, έδωσε την ευκαιρία σε ένα μεγάλο ποσοστό αποφοίτων του ΠΜΣ-ΣΗΤ να απορροφηθούν άμεσα σε εταιρείες (τηλεπικοινωνιών, πληροφορικής, ηλεκτρονικών κλπ) κυρίως στον ιδιωτικό τομέα. Το ΠΜΣ-ΣΗΤ κάλυπτε τη ζήτηση της Δυτικής Ελλάδας για σπουδές στις ηλεκτρονικές τεχνολογίες λόγω της απουσίας ομοειδών ΠΜΣ στην περιοχή.

Σήμερα, το ΠΜΣ-ΣΗΤ μετά από 26 χρόνια λειτουργίας και έχοντας εκπαιδεύσει έναν μεγάλο αριθμό μεταπτυχιακών φοιτητών με την παραγωγή υψηλής ποιότητας διδακτικού έργου, συμμετέχει στην παγκόσμια έρευνα και σε αναπτυξιακά προγράμματα σε συναφή επιστημονικά αντικείμενα με πολύ υψηλούς δείκτες.

Απασχόληση αποφοίτων, στοιχεία σχετικά με την πορεία των αποφοίτων, προοπτική καριέρας, σύνδεση με τομείς εργασίας/έρευνας

Οι ηλεκτρονικές τεχνολογίες μεταμορφώνονται συνεχώς αλλά και επεκτείνονται σταδιακά σε ένα ευρύ φάσμα της αγοράς εργασίας. Σκοπός του ΠΜΣ-ΣΗΤ είναι να εκπαιδεύει πτυχιούχους έτσι ώστε αυτοί να μπορούν να συμβάλουν στην προαγωγή ερευνητικών και αναπτυξιακών διαδικασιών, καθώς και στην υποστήριξη της παραγωγής σε τεχνολογικά θέματα στους κλάδους των Σύγχρονων Ηλεκτρονικών Τεχνολογιών. Οι απόφοιτοι του ΠΜΣ-ΣΗΤ είναι ανταγωνιστικοί όπως αποδεικνύεται από την υψηλή απορρόφησή τους στην αγορά εργασίας, σε εθνικό, ευρωπαϊκό αλλά και σε διεθνές επίπεδο, σε αντικείμενο συναφές με αυτό των Σύγχρονων Ηλεκτρονικών Τεχνολογιών. Το ΠΜΣ-ΣΗΤ προάγει ιδιαίτερα τη διεπιστημονικότητα με την ενασχόληση με ηλεκτρονικά σε κλάδους αιχμής όπως Τηλεπικοινωνίες, Πληροφορική, Βιοϊατρική, Περιβάλλον, Ενέργεια που απαιτούν καινοτόμα ηλεκτρονικά συστήματα, υποβοηθώντας όχι μόνο την έρευνα, αλλά και την παραγωγή και την απασχόληση.

 ΠΜΣ-ΣΗΤ